Bewegend leren: lust of last?

bewegend leren kinderen

Waarom gaan bewegen als je ook de tablet erbij kan pakken? Simpel, bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Toch kiezen kinderen er steeds minder vaak voor. In deze blog bespreken we daarom het concept van bewegend leren. Een lust of een last?

Bewegingsarmoede

Kinderen spelen steeds minder buiten. Het spelen met tablets, televisie kijken en gamen heeft aan populariteit gewonnen. Daarnaast heeft de verstedelijking ervoor gezorgd dat er steeds minder ruimte is om buiten te spelen. Als deze ruimte er wel is, kan niet altijd de veiligheid worden gewaarborgd. 

Dit heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Bijna de helft van de kinderen in Nederland beweegt te weinig. Dit wordt ook wel bewegingsarmoede genoemd. Beweging is bevorderlijk voor het fysieke aspect. Zo is het goed voor de fitheid, spierontwikkeling en botkwaliteit van kinderen. Maar het is ook goed voor de sociale en motorische ontwikkeling. Meer hierover lees je in het artikel van Alles over sport

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd op school door. Vaak hebben ze twee keer per dag een korte buitenspeelpauze en daarnaast twee keer per week een gymles van 45 minuten. Gemiddeld zitten ze meer dan zeven uur per dag, voornamelijk op school. Scholen kunnen daarom een belangrijke rol spelen in het stimuleren van beweging. Maar hoe werkt dat? Een dynamische schooldag kan hierbij oplossing bieden. 

Dynamische schooldag

Het begrip dynamische schooldag is rond 2015 ontstaan. Dit was het antwoord op de door de WHO uitgeroepen mondiale pandemie: lichamelijke inactiviteit. Jaarlijks leidt dit tot wel 5,3 miljoen doden. 

Een dynamische schooldag is een dag waarbij zittend leren en bewegen worden gecombineerd. Kinderen hebben daardoor naast cognitieve inspanning ook voldoende beweging, ontspanning en sociale momenten. Een belangrijke bouwsteen voor een dynamische schooldag is bewegend leren. 

Wat is bewegend leren?

Eigenlijk is het heel simpel. Activiteit wordt toegepast bij het leren. Hier zijn verschillende mogelijkheden bij: 

  • Bewegen tussen het leren. Hierbij gaat het erom dat zittend leren afgewisseld wordt met beweging. De dynamische activiteit heeft in dit geval niets te maken met de inhoudelijke lesactiviteiten. Denk hierbij aan een extra buitenspeelmoment of de leisure spellen op de SmartWall
  • Bewegen tijdens het leren. Je beweegt tijdens het leren, maar het bewegen heeft geen verband met het leren. Dus bijvoorbeeld lopend rekensommen oplossen. Het lopen is geen onderdeel van de sommen. 
  • Bewegen om te leren. De beweging versterkt het leren. Bijvoorbeeld het neerleggen van een breuk op een lijn. Een ander voorbeeld zijn de verschillende leerspellen op de SmartWall. Een bal gooien terwijl je de rekensommen oplost. De beweging (het gooien van de bal) helpt je bij het leren. 

bewegen tussen het leren met de SmartWall

Gamification

Gamification kan perfect aansluiten bij bewegend leren. Het zorgt ervoor dat het leren leuk wordt gevonden. Gamification is het aanwenden van spelprincipes en technieken in een niet-spelcontext. Dus bijvoorbeeld door in spelvorm te leren.

Lust of last?

Het goed aanbieden van bewegend leren is complex. Het cognitieve aspect moet niet te veel worden belast. Bewegingen moeten daarom simpel blijven. Als hieraan wordt voldaan, heeft het veel voordelen. Uit onderzoek blijkt dat bewegend leren niet ten koste gaat van de leerprestaties. Daarnaast zorgt het wel voor meer concentratie. Misschien nog wel het belangrijkste: kinderen hebben plezier. Wanneer kinderen plezier ervaren in het bewegen, gaan ze hier langer mee door. Bewegen wordt hierdoor een standaard.

Conclusie

Bewegingsarmoede is een groot en bekend probleem bij kinderen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling. Er ligt een belangrijke rol voor scholen. Kinderen brengen immers hier veel tijd door. Bewegend leren kan een uitkomst bieden. Dit is complex, maar als dit goed gebeurt zijn er veel voordelen. Kinderen leren te bewegen door te bewegen tijdens het leren. 

Recente blogposts
Categorieën
Meer weten?