Digigym maakt fit en slim

Overgewicht zorgt voor hogere kosten in de gezondheidszorg, lichamelijke beperkingen, een slechtere kwaliteit van leven en uiteindelijk een hogere sterfte. Inactiviteit is een van de belangrijkste oorzaken. Het bestrijden ervan wordt alsmaar belangrijker en biedt zodoende voor bedrijven en instellingen ook kansen.
Meer gymuren in het primair onderwijs. Dat is de ambitie in het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ (2012) De PO-Raad en het ministerie van OCW hebben in het Bestuursakkoord primair onderwijs 2014 onder andere afspraken gemaakt over meer en kwalitatief betere lessen bewegingsonderwijs.


Scholen lopen daarbij tegen belemmeringen aan, zoals onvoldoende financiële middelen, onvoldoende accommodatie en te weinig bevoegde leerkrachten. Het Ministerie onderschrijft de problematiek en zoekt ook naar oplossingen om het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs te verbeteren. In het kader van deze problematiek willen wij met behulp van technologie een laagdrempelige oplossing creëren.
Door het Digibord in het onderwijs te gaan gebruiken voor bewegingsactiviteiten wordt het mogelijk meer te bewegen zonder tegen de belemmeringen aan te lopen.Concreet richt het project zich op de ontwikkeling van een applied games concept voor het basisonderwijs.

Het digibord wordt ingezet om spelend leerzaam bewegen uit te lokken op verschillende momenten gedurende de dag, zowel klassikaal als voor individuele leerlingen: meerdere malen per dag is er dan tijd voor een beweegmomentje.
Dit project is als projectidee gehonoreerd door ZonMw Sportinnovator en door Embedded Fitness in 2016 uitgewerkt. Er is een trampolinegame ontwikkeld waarbij kinderen al springend rekensommen kunnen doen.
Testen en validatie heeft in samenwerking met Pabo de Kempel, OBS Helmond, JIBB en Fontys ICT plaatsgevonden.

Deel dit:

Recente blogposts
Categorieën
Meer weten?