Playfit, Raakproject

Steeds meer kinderen in Nederland hebben overgewicht. Uit TNO-onderzoek onder 80.000 kinderen blijkt dat gemiddeld 14 procent van de jongens en 17 procent van de meisjes te dik is. Op sommige leeftijden is het percentage kinderen dat te dik is ver(drie)dubbeld ten opzichte van eerdere metingen in 1997. Dat kinderen steeds zwaarder worden, komt volgens onderzoekers vooral door een verstoorde balans tussen voedselinname en fysieke activiteit. Kinderen bewegen minder dan vroeger. Dit geldt met name voor kinderen in de stad, die weinig mogelijkheden hebben om buiten te spelen. Ook de opmars van computerspelletjes (gaming) zorgt ervoor dat kinderen lichamelijk minder actief zijn. Een probleem bij op sport gerichte interventies is echter dat inactieve kinderen (de categorie die veel tijd besteedt aan games, computer en televisie) per definitie minder interesse hebben om deel te nemen aan sportieve activiteiten.

Oplossingsrichting en onderzoeksvragen

De oplossingsrichting binnen het RAAK-PRO onderzoeksvoorstel PLAYFIT is om uitgerekend gaming te gebruiken als middel om beweging te stimuleren. Hierbij richt het consortium zich op de schoolgaande jeugd, met name op het vmbo en mbo en sluit ze aan bij bestaande programma’s om een actieve leefstijl te bevorderen, zie www.gezonderwijs.nl.

Wiebelende bankjes
Structurele passiviteit is een groot maatschappelijk probleem van onze tijd. En hoewel gaming vaak gezien wordt als een belangrijke oorzaak heeft Fontys Hogeschool gaming juist ingezet om dit probleem op te lossen. Want waarom zou gamen zittend moeten? In het project PlayFit is onderzocht hoe de populariteit van gaming ingezet kan worden om jongeren te activeren. Bijvoorbeeld met interactieve, wiebelende bankjes op het schoolplein, een expressieve muurprojectie, een trampolinegame waarbij de speler al springend en rennend een avatar door het game landschap beweegt en een mobiele les. Alle vier laten jongeren bewegen op verschillende plaatsen en verschillende momenten, integreren met het educatieve proces en triggeren nieuwsgierigheid en persoonlijke creativiteit waardoor ze makkelijk worden opgenomen in elke schoolcultuur.

Verhaal van PlayFit
Het project laat zien dat spel, gaming, onderdeel kan worden van een educatief proces. Bovendien zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan van beweeg-, onderwijs-, en gameprofessionals. En hoewel het project is afgesloten, is er nog steeds veel interesse uit het onderwijs en de media.

Het uitvoerend programmateam bestond o.l.v. de penvoerder, Fontys Hogescholen (Lectoraat Serious Game Design en Lectoraat Fysieke Activiteit & Gezondheid) uit: Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Industrieel Ontwerpen, Embedded Fitness, ROC (It-Workz), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en Ranj Serious Games. In totaal brengt het programma in het overkoepelend consortium vier onderwijs- en onderzoekssinstellingen, drie publieke organisaties uit het beroepenveld en drie bedrijven bij elkaar.

Deel dit:

Categorieën
Meer weten?