Smartforward4health project

De Smartclips

Revalidatie na een heupoperatie blijkt de voornaamste reden voor opname in een revalidatiecentrum of verpleeghuis. Hierbij wordt een beroep gedaan op fysio- en/of ergotherapie om weer zelfstandig te kunnen leven. Veelal zijn vanuit ketenzorg-oogpunt ook de (trauma)chirurg, revalidatiearts, transfer geneeskundige en de therapeut (intra- en extramuraal) betrokken. Gezien de lange behandelingstrajecten en de druk op de zorg (en zorgkosten) ontstaat behoefte aan meer efficiënte en betere behandelmethoden en oefeningen.

Ook bestaat bij deze groep het risico dat zij inactief blijven. Eenmaal thuis zijn zij minder gemotiveerd om te oefenen en zeker nadat zij officieel genezen verklaard zijn loert dit gevaar. Inactiviteit leidt tot apathie met alle mentale en fysieke problemen als gevolg. In de thuissituatie komt er bovendien ook veel zorglast op de schouders van mantelzorgers.

Doel

Het ontwikkelen van Smartforward4health SmartClip met als doel het bieden van specifieke exergames (oefeningen, zelfstandig en begeleid) voor patiënten (voor en) na heupoperaties om het revalidatieproces te ondersteunen en/of te versnellen. Bovendien zullen de exergames de dienstverlening van therapeuten verbeteren.

Resultaten

Uiteindelijk zijn er voor niet alleen mensen die een heupoperatie hebben ondergaan, maar ook voor CVA-en parkinsonpatienten specifieke oefeningen ontwikkeld gericht op hersteltraining, verbetering balans, conditie, coordinatie of vermindering valrisico. Er is een enkele Smartclips ontwikkeld met een app waarmee patienten thuis hun eigen oefeningen kunnen uitvoeren. De LEDs en geluid in de Smartclip triggeren de mensen en motiveren hun actiever en vaker te oefenen. De resultaten van de oefeningen zijn meetbaar. Dit heeft geresulteerd in duidelijke verbetering van vaardigheden als motorisch leren en of herstel. Om het gebruik van de Smartclip nog flexibeler te maken zijn er SmartClipsPads en een houder ontwikkeld, waardoor men nu op de Smartclip kan staan en men de Clip eenvoudig op gladde oppervlakken kan plaatsen. De specifiek ontwikkelde zorgmodule is in de app uitgewerkt en kan verder de markt in gebracht worden.

Deze ontwikkeling is tot stand gekomen in samenwerking met FysioRakthof, Fontys Paramedische Hogeschool, Basaltrevalidatie, Haagse Hogeschool en met MIT ZUID R&D steun.  

Deel dit:

Categorieën
Meer weten?