Technologische innovatie SmartForward 4 Health

Voor effectiever herstel na heupoperatie.

SmartForward 4 Health wordt door Embedded Fitness ontwikkeld met behulp van de MIT-regeling. Een subsidie voor haalbaarheidsonderzoek en R&D.

In 2010 kregen ongeveer 19.000 mensen een nieuwe heup. Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking is het aannemelijk dat deze trend zich doorzet. Een verdere toename van het aantal heup vervangende operaties, heeft als gevolg dat de vraag naar revalidatiezorg toeneemt. De druk op fysio- en/of ergotherapeuten en revalidatieartsen wordt hiermee steeds groter. De kosten zijn vanwege de lange behandelingstrajecten hoog.

Ouderen die actief blijven zijn zelfredzamer

Voor ouderen is het van groot belang dat zij, ook na revalidatie, fysiek actief blijven en regelmatig oefeningen doen. Dit om zowel fysieke als mentale (dementie) problemen te voorkomen of te vertragen. Steeds minder ouderen hebben een directe mantelzorger om zich heen die ze daarin kan stimuleren en ondersteunen.

Behoefte aan efficiënte en betere behandelmethoden

Het doel van het multidisciplinaire team bij een revalidatietraject is de cliënt zo snel mogelijk weer zelfstandig te kunnen laten leven. Gezien de toenemende druk, de lange behandelingstrajecten en de hoge kosten zijn efficiënte en betere behandelmethoden nodig. Technologische mogelijkheden spelen op deze behoefte van fysio- en/of ergotherapeuten in.

Effectiever herstel door SmartForward 4 Health

Het interactief trainingssysteem SmartForward 4 Health zorgt ervoor dat het revalideren na een heupoperatie leuker, sneller en goedkoper wordt! De oplossing bestaat uit hardware -interactieve lampjes- aangevuld met een app waarmee een persoonlijk trainingsprogramma samengesteld kan worden. We maken daarbij gebruik van diverse digitale technologieën: AI, slimme sensoriek, gamificatie & data voor gepersonaliseerde zorg.

Meer inzicht in de kwaliteit en toegevoegde waarde van behandelingen

SmartForward 4 Health krijgt de mogelijkheid om persoonlijke resultaten op te slaan. Deze zijn uitleesbaar voor artsen en therapeuten (met inachtneming van de privacy wetgeving). Wat de therapeut in staat stelt, waar nodig, bij te sturen. Wat leidt tot sneller en beter herstel.

Met plezier, meer en langdurig blijven oefenen

Door oefeningen leuker te maken zal de therapietrouw toenemen. De oefeningen zijn eenvoudig, en tegen lage kosten, door de patiënt thuis te doen. Doordat de oefeningen leuker worden en meetbaar zijn denken wij dat patiënten ook na revalidatie, de oefeningen (of meer) zullen blijven doen. Wat mensen uiteindelijk in staat stelt langer zelfstandig en in goede gezondheid te kunnen leven.

Recente blogposts
Categorieën
Meer weten?